Juffertoren Schildwolde

Deze historische blikvanger uit de 13e eeuw kent een bijzondere legende. Er waren eens drie rijke zusters, die hun leven in ijdelheid doorbrachten – tot ze tot inkeer kwamen. Ze namen afscheid van elkaar en gingen elk huns weegs. Zo ver als ze kwamen zouden ze elk een toren bouwen, tot een eeuwige (na)gedachtenis en tot boete voor hun zondig leven.

De eerste kwam tot Onstwedde; de tweede vond in Schildwolde haar rustplaats; de derde bracht het tot Holwierde, maar daar is de Juffertoren verwaarloosd, al lang vervallen en opgeruimd in 1856. De Schildwolder toren is naar (eigen) zeggen de mooiste van heel Groningerland.

Op de toren staat het jaartal 1289, maar volgens deskundigen is hij nog ouder. De toren is geheel opgetrokken uit baksteen. De toren is 9 meter breed en 46 meter hoog. Doordat de toren tot aan de top is gemetseld, kun je zien dat het een Juffertoren is.

Meer informatie vind je op Juffertoren.