Museale grafkerk Harkstede

De grafkerk in Harkstede is een van de weinige monumentale, voor protestanten gebouwde kerken in de provincie. Het oudste gedeelte van de kerk is de toren van rond 1250. Oorspronkelijk stond de oude kerk 25 meter van de toren af. Daarom heeft de toren een eigen ingang. Henric Piccardt en Anna Elisabeta Rengers lieten eind 17e eeuw tegen de toren een nieuwe kerk bouwen, in gotische stijl.

Bijzondere elementen

In de grafkelder onder de kerk staan drie grafkisten. In 1704 werd Anna Elisabeta Rengers bijgezet, in 1712 Henric Piccardt en veel later een tweejarige meisje uit een latere generatie. Tegenover de grafkelder, onder de toren, is het cachot. In een nis, waar vroeger een traliehek voor zat, kon men zo opgesloten worden dat bewegen onmogelijk was. In de kerk zelf staat een doopbekken uit 1641, een Schnitgerorgel uit 1695 en een preekstoel met klankbord uit circa 1700. Het doopbekken is afkomstig uit de in 1824 afgebroken kerk van Scharmer en is nog steeds in gebruik.

Sinds begin juni 2018 is vanwege restauratiewerkzaamheden de monumentale kerk alleen van buiten te bekijken. De toren is op speciale dagen wel opengesteld.

Meer informatie vind je op monumentale kerk Harkstede.