MaGazine Midden-Groningen

Voorjaar 2018 willen we zo’n 20.000 exemplaren van MaGazine Midden-Groningen uitgeven en verspreiden in het gebied tussen Leeuwarden (Culturele Hoofdstad van 2018), Drenthe, Oldenburg en Bremen.Ambitieus: Zeker.
Helemaal omdat we het een magazine willen maken dat men niet achteloos bij het oud papier gooit maar dat gelezen wordt. Dat is bijna niet mogelijk zonder heel veel advertenties maar wij willen proberen dat over een andere leest te gooien. Samenwerking met de Gemeente, diverse fondsen en uiteraard een aantal adverteerders moet leiden tot een magazine waar we als ondernemers uit het gebied trots op mogen zijn.

Wordt vervolgd!