Fraeylemaborg

De Fraeylemaborg is één van de best bewaarde borgen in Groningen. Het geeft een beeld van het leven in een huis van stand tot circa 1950. In het Koetshuis bevindt zich een expositieruimte, museumwinkel en filmzaal. Het landgoed heeft een uitgebreid activiteitenprogramma en een groot park. In het park staat ook diverse follies. Follies zijn rare, romantische bouwsels die in een Engelse landschapspark als dat van de Fraeylemaborg de belevingswaarde verhoogden.

Fraeylemaborg

De Fraeylemaborg is gelegen op een landgoed van ruim 23 hectare. Het borggebouw ontstond meer dan zeven eeuwen geleden en kreeg aan het eind van de 18e eeuw haar huidige uiterlijk. Het park, deels naar ontwerp van G.A. Blum en L.P. Roodbaard, is aangelegd in Engelse landschapsstijl. Hierbij zijn restanten van de formele barokke aanleg bewaard gebleven, zoals de karakteristieke middenas. Op het voorterrein staat het schathuis waarin nu een restaurant is gevestigd. Er tegenover staat het koetshuis waarin zich de museumwinkel en de expositieruimtes bevinden. In de oranjerie vindt u een speelse presentatie over de ontwikkeling van het park, vanaf de IJstijd tot heden. In het park staan 17e en 18e eeuwse zandstenen tuinornamenten.

Het park

Door de eeuwen heen hebben de bewoners van de Fraeylemaborg het huis uitgebreid en verfraaid. Ze deden hetzelfde met het park rond het huis. Er werden exotische bomen geplant en bijzondere planten geïmporteerd en de aanleg van voorterrein en park maakte verschillende stijlen door. Het landgoed is nu een in vijf eeuwen gevormde cultuurhistorische eenheid, die uniek is in het noorden van ons land. Het is bovendien een indrukwekkend voorbeeld van de Engelse landsschapstijl. Het landgoed is langwerpig van vorm. In de middeleeuwen was de grond in Slochteren verkaveld in opstrekkende heerden, die loodrecht lagen op de ontsluitingsweg (de Hoofdweg) en daardoor was er voor het park geen andere vorm mogelijk. Het omringende landschap is open en het hoogopgaande bos geeft dus al van verre aan waar de borg ligt.

Meer informatie vind je op Fraeylemaborg.