Algemene Ledenvergadering 23 april 2018

Wij nodigen je van harte uit voor onze Algemene Ledenvergadering op maandag 23 april in Hotel Faber, Meint Veningastraat 123, 9601 KE in Hoogezand. De vergadering begint om 20:00 uur. De agenda Algemene Ledenvergadering Marketing Midden-Groningen 23 april 2018 vind je als bijlage en hieronder.

Agenda
 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen
 4. Jaaroverzicht 2017 VVV Slochteren – Marketing Midden-Groningen
 5. Plannen voor (de rest van) 2018
 6. Tarieven lidmaatschap Marketing Midden-Groningen 2018
 7. Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  Toelichting over de nieuwe privacy regels, wat betekenen de privacy rellen rondom Facebook en co voor ons (voorbeeld: evenementenagenda op deze website)
 8. Wat verder ter tafel komt
 9. Sluiting