ANBI

Marketing Midden-Groningen beoogt een algemeen nut en valt daardoor in de zogenaamde ANBI-regeling. Dat vereist publicatie van informatie en documentatie die wij via deze pagina wereldkundig maken.

 • Naam:
  • Officiële naam: Vereniging Marketing Midden-Groningen
  • Publiek bekende naam: Marketing Midden-Groningen
 • RSIN nummer 81.43.33.515
 • Contact:
  • ­Postadres: Noorderstraat 330, 9611 AT Sappemeer
  • Bezoekadres: Hoofdweg 88A, 9621 AN Slochteren
  • Telefoon: 06 110 24 772
  • Email: bestuur@marketingmiddengroningen.nl
 • Doelstelling: Bevorderen toeristische en recreatieve mogelijkheden binnen het werkgebied van de vereniging
 • Hoofdlijnen actuele beleidsplan:
  • ­Ontwikkelen en aanbieden van een overkoepelend en aansprekend beeldmerk, producten als routes, follies en kaarten en effectief inzetten van print, digitale en sociale media
  • Digitale ontsluiting, zowel vanuit de individuele aanbieder / organisator als de gemeenschappelijkheid van Marketing Midden-Groningen
  • Opzetten en opbouwen van een nieuwe organisatie om toerisme en recreatie te bevorderen
 • Bestuurssamenstelling:
  • ­Marjon Edzes-Posthumus, voorzitter
  • Fred Mahler, penningmeester
  • Peter van Zeijl, secretaris
 • Beloningsbeleid: Bestuursleden van Marketing Midden-Groningen zijn vrijwilligers. Zij krijgen noch een onkostenvergoeding noch een beloning in andere vorm
 • Verslag uitgeoefende activiteiten: Jaarverslag 2017