BALV VVV Slochteren 6 december 2017

Om de vereniging aan te passen aan de nieuwe gemeente en de nieuwe taken als gevolg van de herindeling moeten de statuten herzien worden.

Dat gebeurt tijdens een Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) waar het bestuur de wijzigingen zal toelichten. Ook worden nieuwe leden aan het bestuur toegevoegd zodat de Vereniging in haar nieuwe fase daadkrachtig en succesvol van start kan gaan.
De bijeenkomst is toegankelijk voor leden en niet-leden en zal worden afgesloten met een hapje, een drankje en tijd om met elkaar plannen te maken voor het komende jaar.

Aanvang: Woensdag 6 december 20:00 uur
Locatie: De Otter, Roegeweg 9, 9629PA Steendam

Agenda:

  • Opening door de voorzitter a.i., Marjon Edzes;
  • Toelichting inzake de veranderingen in de statuten;
  • Stemming
  • Voorstellen zittende en nieuwe bestuursleden;
  • Sluiting

Napraten

Stemgerechtigden en procedure.—
De nieuwe statuten zijn inmiddels door notariaat Slochteren aangepast en zullen na de BALV worden bekrachtigd door het bestuur.

Stemrecht: Alleen leden hebben de mogelijkheid tot stemmen.
Leden dienen zich ter vergadering te melden bij de secretaris i.v.m. het kunnen uitbrengen van hun stem. Ook machtigingen dienen daar te worden geregistreerd.
Voor een rechtsgeldige verandering moeten minimaal 2/3 van de leden instemmen met die veranderingen. Indien er onvoldoende leden zijn wordt de vergadering meteen na de opening gesloten.
Een een half uur later volgt dan de tweede BALV waarin 2/3 van de aanwezige leden in moeten stemmen met de wijzigingen.